PRCF Porschet Botniaringillä 17.6.2017BotniaringTULOKSET